Tomografia komputerowa – jak się do niej przygotować?

Tomografia komputerowa, Kielce – zakres i cel badania?

Tomografia komputerowa jest badaniem cechującym się dużą dokładnością obrazu badanych układów. Pozwala na ocenę stanu organów. Tą metodą można badać poszczególne partie ciała i poddawać je ocenie medycznej. Pozwala to na obserwację i postawienie trafnej diagnozy w przypadku ewentualnych dysfunkcji, co jest kluczowe dla podjęcia decyzji o dalszym sposobie leczenia pacjenta.

Tomografia komputerowa – kiedy wykonać badanie?

Lekarz zapewne zleci badanie metodą tomografii komputerowej, gdy inne sposoby diagnostyki nie przyniosły jednoznacznych odpowiedzi. Będzie także konieczne w wyniku wystąpienia urazów, aby sprawdzić czy nie miały one negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta. Nie należy wykonywać badania u kobiet w ciąży.