Szkolenia BHP – dla kogo i po co?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dotyczy ważnej i regulowanej przez polskie prawo kwestii, jaką jest zaznajomienie każdego pracownika z zasadami, które pozwolą uchronić go przed nieszczęśliwymi wypadkami w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, takich szkoleń dla swoich pracowników ponosząc ich koszt. Mają one charakter wstępny i okresowy. Wydawać by się mogło, że temat ten ma charakter jedynie zdroworozsądkowy. Każdy logicznie myślący człowiek powinien robić wszystko, aby dbać o własne bezpieczeństwo. W praktyce jednak wygląda to inaczej. Patrząc na dane GUS z 2019 roku, wypadkom podczas pracy uległo blisko 85000 osób. Przeprowadzanie merytorycznych szkoleń wydaje się być kwestią priorytetową, działającą w interesie nie tylko pracownika, ale także jego pracodawcy. 

Szkolenia BHP Łódź. Cennik nieobciążający budżetu przedsiębiorstwa.

Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP to nasza specjalność. Jesteśmy dalecy od wygłaszania nudnych, nic niewnoszących wykładów. Naszym celem jest wzbudzenie zainteresowania każdego uczestnika tak, aby wyposażyć go w niezbędną wiedzę do wykonywania bezpiecznej a tym samych efektywnej pracy. Znaczna część  osób, które spotykamy na swojej zawodowej drodze, dziękuje nam za otworzenie oczu na wiele aspektów, o których wcześniej nie mieli pojęcia, a które dały im szansę pracować w poczuciu większego bezpieczeństwa. Jest to dla nas najlepsza zapłata za starania, które wkładamy w każde, przeprowadzane przez nas szkolenie BHP Łódź. Cennik, jaki oferujemy, na pewno nie obciąży firmowego budżetu, natomiast wiedza, w jaką wyposażymy pracowników Państwa firmy, jest wartością bezcenną. 

Ergonomica BHP- lider bezpieczeństwa. 

Ergonomica BHP dostosowuje się do potrzeb swoich klientów. Ustalamy z Państwem dogodny termin, a także miejsca, w których mają się odbywać szkolenia BHP Łódź. Cennik obejmuje wykłady prowadzone w przestronnych salach wykładowych, wyposażone w niezbędny sprzęt lektorski. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń w zakładzie pracy. Jesteśmy otwarci na propozycję i gotowi by z pasją mówić o Państwa bezpieczeństwie.